Deventer- De gemeente Deventer zet samen met partners volop in op verminderen van alcoholgebruik onder jongeren. Dit begint te werken.
In 2014 gaat Tactus 2 extra projecten draaien.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad in het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en horecawet.

De gemeente trekt jaarlijks al € 240.000 voor uit voor alcoholpreventie. Voor de 2 extra projecten in 2014 is € 20.000 beschikbaar. In 2015 wordt € 20.000 uitgetrokken voor trainingen aan bedrijven die alcohol verkopen. Ook komen er gerichte alcoholcontroles in de buitenruimte.

Extra projecten

Het 1e project dat in 2014 start is ‘De Kroegentocht’. Ouders en pubers gaan samen op kroegentocht en worden op ludieke wijze geïnformeerd over de effecten van alcoholgebruik op jongeren. Het 2e project is ‘SmartConnection’. Dit project richt zich op jongeren van 16 tot en met 24 jaar. SmartConnection beloont jongeren met gadgets als ze op een verantwoorde manier met alcohol omgaan en laat zien dat er een alternatief is voor veel drinken.

Brede preventie

De gemeente, Tactus, GGD IJsselland en Horeca Deventer werken al een aantal jaar samen om het  alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Ze bereiken alle doelgroepen: de jongeren zelf en hun ouders, maar ook verkopers van alcohol en het onderwijs. De nieuwe projecten zetten er nog een tandje bij. Het gaat erom dat iedereen zich ervan bewust wordt dat jong alcohol drinken echt schade aanricht in de hersenen.

Alcoholgebruik daalt licht

Onderzoek wijst uit dat het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar in Deventer licht daalt. Ook de tolerantie van ouders ten aanzien van alcoholgebruik van hun kinderen is afgenomen. Dit blijkt uit de cijfers van de GGD regio IJsselland. Alcoholverkopers zetten zich actiever in om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Gerichte controles

Toezichthouders en politie voeren gerichte controles uit op de bekende locaties waar jongeren vaak samenkomen. Wanneer een jongere alcohol in zijn bezit heeft, krijgt hij eerst een waarschuwing en vervolgens een boete