Deventer- Het tv-programma Zembla besteedt woensdagavond 5 oktober aandacht aan het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In het programma zeggen deskundigen dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk kankerverwekkend is.

Ook in Deventer worden kunstgras voetbalvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Dit geldt niet voor openbare kunstgras speelterreinen. Deze worden in Deventer met een soort kleikorrel of zand gevuld. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen (pfd, 355 KB) opgesteld.

Positief advies

Uit onderzoek van het RIVM in 2008 bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de mensen die van de kunstgrasvelden gebruik maken. Het RIVM geeft gemeenten en de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) een positief advies voor het gebruik van rubbergranulaat.

Onderzoek

De stof waar het over gaat zit in heel veel producten, zoals elastiekjes, en is recentelijk toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. De Europese commissie heeft aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Veelgestelde vragen rubbergranulaat: Veelgestelde vragen(opent in PDF)