Deventer- Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo en betaalt u hiervoor een eigen bijdrage? Heeft u nog niet alle rekeningen van het CAK voor uw eigen bijdrage ontvangen? Door alle wijzigingen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er vertraging ontstaan in het verwerken van de gegevens. Hierdoor ontvangt u de rekeningen voor uw eigen bijdrage later dan normaal.

Door de vertraging kan het gebeuren dat u dan te maken krijgt met een eigen bijdrage voor meerdere perioden op één rekening. Of u ontvangt correctierekeningen als vorige berekeningen niet volledig of onjuist zijn. Heeft u nog geen rekening van het CAK voor uw eigen bijdrage ontvangen? Dan raden wij u aan om hiervoor wel alvast geld te reserveren. Als u een rekening voor uw eigen bijdrage voor meerdere perioden krijgt en het is lastig om dit bedrag in één keer te betalen, dan kunt u met het CAK een betalingsregeling afspreken.

Vertraging door nieuwe samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en CAK
Gemeenten, zorgaanbieders en het CAK hebben dit jaar veel veranderingen moeten doorvoeren als gevolg van de nieuwe Wmo 2015. Alle betrokken partijen hebben te maken met nieuwe computersoftware, processen, afspraken en nieuwe afstemming met elkaar. In dit gezamenlijke proces van het opvoeren van de eigen bijdrage is tussen gemeenten, zorgaanbieders en het CAK vertraging ontstaan. De verzending van de facturen door het CAK heeft hierdoor vertraging opgelopen.

Wat is de eigen bijdrage van de Wmo?
Inwoners die een indicatie hebben voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen hier een eigen bijdrage voor. Met ondersteuning vanuit de Wmo wordt bedoeld: hulp bij het huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding bij het dagelijks leven of bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een scootmobiel of traplift. Voor deze voorzieningen betalen inwoners elke vier weken een eigen bijdrage via het  CAK aan de gemeente. De gemeente geeft de geldende tarieven door aan het CAK. De zorgaanbieder regelt de aanmelding bij het CAK en geeft de gegevens over de ondersteuning door.

Bereken de hoogte van uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl
De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, de samenstelling van het huishouden en de zorg die u ontvangt. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw maximale eigen bijdrage ongeveer is per vier weken. Deze berekening is een indicatie. Ga voor een indicatie van uw eigen bijdrage naar www.hetcak.nl, ga naar ‘Bereken uw eigen bijdrage’ en kies voor ‘Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis’.

Meer informatie, vragen of een betalingsregeling?
Heeft u vragen over een rekening (over uw eigen bijdrage), dan kunt u met het CAK contact opnemen. Ga naar de website: www.hetcak.nl of neem telefonisch contact op tussen 8.00 – 18.00 uur via telefoonnummer 0800-1925 (maandag t/m vrijdag).