Deventer- Montessorischool De KEIzer uit Deventer heeft vandaag een minuut herrie gemaakt. Met alle mogelijke toeters en bellen vragen kinderen van de school aandacht voor de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen.

De landelijke actie van het Liliane Fonds vraagt aandacht voor deze kinderen voor wie onderwijs geen vanzelfsprekend recht is. De kinderen van montessorischool De KEIzer hebben in de les gezamelijk gekeken naar beeldmateriaal van het Liliane Fonds en met elkaar gesproken over dit onderwerp.

De kinderen hebben met behulp van I-pads geprobeerd het aantal decibellen te meten.
Het resultaat was behoorlijk, namelijk 110 decibel!

Foto: De KEIzer