Deventer – De gemeente ligt in 2014 financieel nog steeds op koers. Zoals het er nu naar uitziet houdt de gemeente dit jaar € 600.000 over. Deventer geeft dit geld nu niet uit, maar neemt het mee naar volgend jaar. Dat blijkt uit de najaarsrapportage die naar de raad gaat.

De definitieve uitkomst over 2014 is bekend bij de jaarrekening die in april verschijnt.

Eenmalig tekort in 2015

Omdat Deventer volgend jaar minder geld krijgt voor de werkloosheidsuitkeringen, verwacht de gemeente voor 2015 een eenmalig tekort van € 2,7 miljoen. Dit tekort kan worden gedekt met de positieve uitkomst van 2014 en onder meer door aanwending van het algemeen weerstandvermogen. Het college doet daar bij de voorjaarsnota in 2015 voorstellen voor.

Ook in de jaren 2016  tot 2018 verwacht de gemeente een financieel positief resultaat door voordelen uit de Algemene Uitkering. In februari 2015 weet de gemeente meer als  de rijksbijdrage voor de werkloosheidsuitkering na 2016 bekend wordt.