Deventer-In juli 2014 wordt Yunio kraamzorg onderdeel van Naviva kraamzorg uit Deventer. De overname heeft geen gevolgen voor de klanten en medewerkers. Sensire draagt alleen de zeggenschap over Yunio kraamzorg over aan Naviva. Dat betekent dat Yunio kraamzorg alleen een andere bestuurder krijgt. Ook de naam en de huisstijl van Yunio verhuizen mee. Naviva wil zich graag inzetten om Yunio kraamzorg van een goede toekomst te verzekeren. Yunio jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) blijft wel onderdeel van Sensire.

Kwaliteit waarborgen
Met ruim 600 medewerkers biedt Naviva aan meer dan 10.000 jonge gezinnen per jaar kraamzorg in Midden- en Oost-Nederland. Naviva-bestuurder Ginel van Weering is blij met de overname. “Wij zijn al actief in een deel van het werkgebied van Yunio en hebben altijd goede contacten met Yunio gehad. Naviva zal als professionele kraamzorgaanbieder aan Yunio de impuls geven die het verdient. Beide partijen vormen samen een grote regionale speler en kunnen daardoor de belangen van de kraamzorg beter behartigen. De focus ligt op het investeren in kwaliteit van (keten)zorg en innovatie, met als uiteindelijk doel het voor de cliënt waarborgen van goede kraamzorg ook in het werkgebied van Yunio”, aldus Ginel van Weering.”

Meer mogelijk
Yunio kraamzorg is een onderdeel van Sensire. Volgens Sensire-bestuurder Maarten van Rixtel komt de kraamzorg van Yunio met de overname op de plek waar ze thuishoort: bij een organisatie die gespecialiseerd is in kraamzorg. “Kraamzorg heeft zich ontwikkeld tot een opzichzelfstaande, professionele tak binnen de zorg. Yunio kraamzorg is dan beter op haar plek bij een kraamzorgorganisatie, waarbij kennis en aandacht voor de kraamzorg volop aanwezig zijn.”

Dezelfde kraamzorg
De medezeggenschapsorganen hebben een positief advies uitgebracht. Na goedkeuring van deze overname door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt Naviva verantwoordelijk voor Yunio kraamzorg. Dat zal naar verwachting in de maand juli plaatsvinden. Ouders die gebruikmaken van de kraamzorg van Yunio of die zich hiervoor hebben aangemeld, kunnen blijven rekenen op dezelfde kraamzorg. De 350 medewerkers van Yunio kraamzorg behouden hun huidige functie, arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.

naviva