Deventer – Wie een afspraak in het Deventer Ziekenhuis heeft, krijgt straks 2 werkdagen vóór die afspraak een herinnering per SMS. Gestart wordt met een proef op Interne Geneeskunde.

Dagelijks bezoeken enkele honderden patiënten de poliklinieken en onderzoeksafdelingen van het ziekenhuis. Vaak worden die afspraken ruim vooraf ingepland. Daardoor komt het voor dat een afspraak wordt vergeten, op het laatste moment wordt verschoven of afgezegd.

Service
Het DZ gaat de patiënt vanaf 3 augustus aan de afspraak herinneren met een SMS op de telefoon. Wie dat overigens niet wil ontvangen, kan dat aangeven. In de SMS staan de datum, het tijdstip van de afspraak en de routenummer naar de afdeling.

Naast het bieden van optimale service wil het ziekenhuis met de SMS ook voorkomen dat een spreekuur of onderzoek onbezet blijft doordat patiënten niet verschijnen. Deze zogenaamde no-show bedraagt in Deventer weliswaar 2% van de afspraken (landelijk: het dubbele), maar het is natuurlijk vervelend als een spreek- of onderzoekskamer leeg blijft, het personeel niet kan doorwerken en andere patiënten onnodig moeten wachten.

Het ziekenhuis start met het automatisch versturen van SMS-berichten op de polikliniek Interne Geneeskunde. De proef wordt na 1 maand geëvalueerd. Als hij slaagt, wordt de afspraakherinnering vanaf oktober ziekenhuisbreed ingevoerd.

sms -web.png