Deventer- Bijna 12 jaar na de presentatie van het eerste globaal ontwerp kan de nieuwbouw Sint Jozef nu plaatsvinden. Met veel enthousiasme kan gestart worden met de realisatie van een mooi en eigentijds gebouw wat geheel tegemoet komt aan de transities in de zorg.

Kleinschalige woonvorm
In de nieuwe woonzorglocatie aan de Oldenielstraat kunnen straks 96 bewoners in groepen van acht personen gaan wonen. Zij krijgen de beschikking over een eigen zitslaapkamer die zij in belangrijke mate naar eigen smaak kunnen inrichten. Deze kleinschalige woonvorm is dan ook voorzien van de moderne sanitaire voorzieningen. Per woning is er een gezamenlijke huiskamer waar bewoners onder elkaar zijn en bezoek kunnen ontvangen. De bewoners hebben ook direct toegang tot een fraaie afgeschermde tuin in de patio van de locatie. De entree van het woonzorgcentrum is straks gekoppeld aan de horeca gelegenheid en komt tussen de nieuwbouw en het rijksmonument in. De horeca gelegenheid is toegankelijk voor buurtbewoners. Rondom de nieuwbouw verschijnt een parkachtige omgeving, vrij toegankelijk voor de buurt, waarin de oude bomen volledig tot hun recht komen.

Zo thuis als mogelijk
De gehele woonzorglocatie beantwoordt aan de veranderingen in de zorg waarbij mensen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Als zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is kan men kiezen voor een kleinschalige woonvorm. Wonen, zo thuis als mogelijk, met zorg en behandeling/revalidatie die gewenst zijn. De zorg en/of behandeling/revalidatie wordt op maat in samenwerking met familie, mantelzorg, vrijwilligers en lokale netwerken gerealiseerd. Voor revalidatiezorg werkt Carinova samen met ViaReva. Voor revalidatie wordt overigens de huisvesting nu al fors geoptimaliseerd via een tijdelijke nieuwe huisvesting aan de Robert Kochlaan.

Realisatie
Het bouwproject bestaat uit drie bouwdelen. Nieuwbouw kleinschalige woonvormen in carré vorm met twee bouwlagen met een oppervlakte van ca. 6.200 m2, een paviljoen met entree en grandcafé van ca. 550 m2 en tenslotte herbestemming, renovatie en restauratie van het monumentale pand van ca. 3.000 m2. Aannemingsmaatschappijen Hegeman en Structon zorgen voor de realisatie. Grunstra Bouwingenieurs begeleidt het gehele bouwproces. Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen uit Breda tekenden voor het ontwerp van de nieuwbouw. One Architecture uit Amsterdam staat garant voor verbouw en renovatie van het monument. Hierbij worden o.a. de schoonmetselwerk gevels, stalen raamkozijnen, natuurstenen elementen en pannendaken in oude luister hersteld. Ook binnen worden de karakteristieke elementen weer in volle glorie hersteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurstenen vloeren, muurschilderingen en mozaïeken. Tenslotte ontwierpen zij ook de nieuwbouw van het paviljoen. Dit paviljoen kenmerkt zich met een bijzondere samenstelling van toegepaste materialen van hoogwaardige kwaliteit. Het ontwerp van de buitenruimte komt ten slotte van Lodewijk Baljon waarbij SmitsRinsma en Dusseldorp zorgen voor een verantwoorde uitvoering. De oplevering zal in 2016 plaatsvinden.

Lange geschiedenis
Van 1957 tot 2008 was het complex aan de Oldenielstraat in Deventer in gebruik als ziekenhuis. De architect, J.A. van der Laan, ontwierp het ziekenhuis als losse gebouwen met elkaar verboden door een gang rond een grote centrale tuin. Het ziekenhuis was gebouwd in de zogenaamde ‘Bossche School’. Een traditionele architectuurstroming na de tweede wereldoorlog. Dankzij de inspanningen van de Stichting Oud Deventer kreeg het pand, om zijn architectuur en stedebouwkundige waarde, de aanwijzing als rijksmonument uit de wederopbouwperiode (1940-1958). Het achter het monument gelegen voormalige klooster is al eerder volledig gerenoveerd en nu in gebruik als een gezondheidscentrum. De veranderingen in de status van het pand als ook de transities in de zorg zorgden ervoor dat de planvorming een bijzonder dynamisch karakter kende. Uiteindelijk zijn alle betrokkenen zeer gelukkig met de resultaten. Een geslaagde match tussen oud en nieuw, kleinschalig wonen i.c.m. met passende behandeling en zorg. Een transparant en fraai vormgegeven gebouw dat past in de omgeving en in de nabije toekomst wonen, zorg en behandeling op deze locatie binnen Deventer mogelijk maakt.

Informatie
Het gehele project is in tekst en beeld goed te volgen via de aparte website met alle up-to-date informatie www.carinovabouwt.nl

carinova