Deventer/Schalkhaar – De Zandwetering bij Schalkhaar wordt opnieuw ingericht. De watergang krijgt natuurvriendelijke oevers en een struinpad, overstapjes en bruggen. Er komen 2 waterbergingen; bij het Hagenvoorderbosje en tussen de Douwelerleide en de Wilhelminalaan.

Op verzoek van landbouwbedrijven keert de stromingsrichting van de Borgelerleide om.

Dat staat in het inrichtingsplan voor de Zandwetering bij Schalkhaar. Het Waterschap Groot Salland en de gemeente hebben het plan goedgekeurd. Het plan is te vinden op www.wgs.nl/zandweteringschalkhaar

Eisen en onderhoud
Het waterschap pakt de Zandwetering aan omdat de inrichting van de oevers niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast vraagt de verwachte klimaatverandering om meer ruimte voor water en wil het waterschap het gebied duurzamer en efficiënter onderhouden.

Mooi en belangrijk
De Zandwetering is van belang voor de aan- en afvoer van water voor de verschillende functies in het gebied zoals landbouw, stedelijk gebied en natuur. Bovendien is de omgeving voor de inwoners van Deventer een prachtige plek. De afgelopen tijd hebben waterschap en gemeente samen met  belanghebbenden een plan gemaakt waarin de Zandwetering nog beter tot zijn recht komt.

Struinpad voor belangstellenden
Omwonenden gaven aan tegen intensieve recreatie langs de Zandwetering te zijn. Daar houdt het inrichtingsplan rekening mee. Langs de Zandwetering komt een struinpad zodat belangstellenden het gebied in kunnen. Honden zijn er niet toegestaan.

Werkzaamheden
De planning is om in de zomer van 2016 met de werkzaamheden te starten. Om ruimte te maken voor de waterberging, worden begin volgend jaar circa 35 bomen in het  Hagevoordsebosje gekapt.