Deventer – In de vernieuwde plannen voor Eikendal-Zuid speelt de gemeente in op de wensen van potentiële kopers, namelijk meer flexibiliteit in de kavelgrootte en meer vrijheid in de bebouwing. De kavels in Eikendal-Zuid komen naar verwachting na de zomer in verkoop.

Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitplan vastgesteld. Vanaf 6 maart liggen deze plannen ter inzage.

De gemeente presenteert de nieuwe plannen en mogelijkheden binnenkort aan geïnteresseerden.

Eikendal

Flexibiliteit

Wethouder Jos Pierey: “Uit gesprekken met potentiële kopers en makelaars blijkt dat er meer behoefte is aan flexibiliteit in de kavelgrootte en de bouwmogelijkheden. We hebben naar de markt geluisterd en geven nu invulling aan die wensen. De uitstraling van een villapark blijft.”

Kavelgrootte

Geïnteresseerden in Eikendal-Zuid kunnen zelf de grootte van een kavel bepalen en deze naar wens indelen. De kavelgrootte voor vrijstaande woningen is minimaal 800 m2. Daarvoor is gekozen om het groene en exclusieve karakter van Eikendal te behouden. Nieuw is de mogelijkheid om ruime twee-onder-één-kapvilla’s te ontwikkelen op kavels van minimaal 600 m2 per woning.

Eikendal-Noord

Sinds 2009 verkoopt de gemeente vrije kavels vanaf 1500 m2 op Eikendal-Noord. Mede door de crisis verloopt de verkoop niet zoals gepland. Daarom is naar andere mogelijkheden gekeken. De plannen voor Eikendal-Noord blijven zoals ze zijn. De kavels blijven gewoon in de verkoop. Tot eind 2015 geldt een korting van 15% op de kavelprijs voor Eikendal-Noord en Eikendal-Zuid.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 20 maart worden de plannen gepresenteerd. Omwonenden worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.