Deventer – De gemeente krijgt een onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg voor een periode van 2 jaar. Daarmee kunnen mogelijke knelpunten van inwoners bij de nieuwe gemeentelijke taken snel worden gesignaleerd en opgelost. Het onafhankelijke aanspreekpunt adviseert de gemeente over verbetering van de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg.

De gemeente heeft vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, werk, zorg en ondersteuning. Het college vindt het belangrijk dat mensen ergens terecht kunnen als zij in de gemeentelijke processen vastlopen. Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg kan knelpunten signaleren en mensen verder helpen. Met de signalen kan de gemeente eventuele oneffenheden in het proces oplossen.

Vangnet

Wethouder Robin Hartogh Heys:  “Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg is een vangnet, dat dienst doet als de reguliere kanalen niet voldoen. In eerste instantie proberen inwoners er altijd uit te komen met bijvoorbeeld het sociale team in de wijk, de gezinscoach of Deventer Werktalent. Als dat nergens toe leidt, kan het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg een rol spelen om inwoners te helpen en het proces te verbeteren.”

Aanvulling

Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg is lokaal georganiseerd en is een aanvulling op cliëntondersteuning, sociale teams in de wijk, gezinscoaches, Deventer Werktalent, vertrouwenspersoon Jeugdzorg, in- en externe klachtenprocedures en reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.

Nieuwe taken

Wethouder Jan Jaap Kolkman:  We doen uiteraard ons best om iedereen in één keer goed te helpen. Maar er komen veel nieuwe taken tegelijkertijd op ons af, die een nieuwe rol verlangen van de gemeenten en van inwoners. En dat zal niet altijd in één keer goed gaan. Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg is een onafhankelijke partij die inwoners helpt, en tegelijkertijd ons helpt om de dienstverlening te verbeteren. Het doel is om mensen snel te helpen en juridische kwesties te voorkomen.“

Tijdelijk

Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg richt zich op het proces, en niet op de afhandeling van individuele aanvragen of klachten. De functie wordt ingesteld voor een periode van 2 jaar, voor minimaal 16 uur per week. De verwachting is dat daarna het aantal meldingen afneemt en de taken opgaan in de reguliere kanalen. De gemeente financiert het aanspreekpunt tot en met 2016