Deventer – De gemeente heeft onderzoek gedaan naar bekendheid en bereik van de publieke lokale omroep Deventer Radio en Televisie (DRTV), de commerciële regionale omroep Salland TV en de publieke regionale omroep RTV Oost. RTV Oost is het meest bekend en heeft het grootste totale bereik, daarna volgt DRTV en ten slotte Salland TV. De gemeente gebruikt de gegevens bij het verstrekken van de lokale zendvergunning.

Via een aselecte steekproef heeft de gemeente 385 inwoners telefonisch geïnterviewd. Salland TV heeft geen radiozender en de andere 2 omroepen wel. Deze verschillen tussen de omroepen kunnen van invloed zijn op de bekendheid en het bereik. Wat deze invloed is, is in dit onderzoek niet bekeken. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het echter van belang om deze verschillen in het achterhoofd te houden.

RTV Oost meest bekend, daarna DRTV en tenslotte Salland TV

De televisiekanalen van de omroepen zijn het meest bekend. Het televisiestation ‘TV Oost’ van RTV Oost is bij 89% van de bevolking bekend, het radiostation ‘Radio Oost’ bij 80%, de website bij 35%. Het televisiestation van DRTV is bij 75% van de Deventenaren bekend, het radiostation ‘Radio Deventer’ bij 59% en de website bij 16%. Het televisiestation Salland TV is bij 34% van de Deventer bevolking bekend en de website bij 4%.

RTV Oost heeft grootste totale bereik, daarna DRTV en vervolgens Salland TV

RTV Oost heeft het grootst totale bereik (74%). Daarna volgt DRTV met 55% en Salland TV met 9%. Het totale bereik bestaat uit het aandeel inwoners dat wel eens heeft afgestemd op ten minste 1 van de 4 omroepen. De mediakanalen zijn televisie, radio, website en social media. Bij het totale bereik van Salland TV moet rekening gehouden worden met het ontbreken van een radiostation.

Televisie en radio dominant bij het bereik

De omroepen worden het vaakst bereikt op de traditionele manier, dat wil zeggen via de televisie- en/ of de radiostations. De meeste inwoners gebruiken 1 mediakanaal om op de omroepen af te stemmen. De televisie is het populairst. De website en social media worden voornamelijk in combinatie met radio en/ of televisie gebruikt.

Landelijk komt het jaarbereik van de regionale zenders uit op 56% en het jaarbereik van de lokale zenders is 42%. In Deventer heeft 36% het afgelopen jaar naar DRTV gekeken en 44% naar RTV Oost. De lokale televisie omroep krijgt landelijk gemiddeld een 7-, dit is vergelijkbaar met de 6,9 die DRTV gemiddeld heeft gekregen.