Deventer – Als de temperaturen stijgen en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid uit de grond. Onkruid op de weg en op de stoep wordt vaak als rommelig en onverzorgd ervaren. Op deze pagina leest u wat de gemeente hieraan doet. Ook leest u wat u zélf kunt doen.

Overzicht per wijk 2021

Elke wijk in Deventer komt tenminste 1 keer aan de beurt tijdens het onkruidseizoen. Op plekken waar auto’s geparkeerd staan, kan het onkruid niet verwijderd worden. Bekijk op de kaart op de website in welke wijken het onkruid is bestreden, waar de bestrijding op dit moment plaatsvindt en waar dit nog komt.

Het onkruid wordt in 2021 bestreden in deze volgorde:

SchalkhaarWezenland-Keizerslanden-SteenbruggeDiepenveenPlatvoet-Borgele-ZandweerdZwolse buurt-rond stadscentrumVoorstad-Rode dorp-DriebergenSluiswijk-Rielerweg-RozegaardenwegZiekenhuis-Bekkumer-RivierenwijkRaambuurt-Knutteldorp-HavenkwartierColmschate-Noord-Zuid-VijfhoekBathmen-Okkenbroek-LetteleBedrijventerreinen (einde vakantieperiode; enkele gedeeltes tussendoor)Hoe werkt Circulus-Berkel

Tijdens het onkruidseizoen komt elke wijk in Deventer 1 maal aan de beurt voor onkruidverwijdering. Het beheer start in de eerste week van juni (week 23) en eindigt  circa eind september (week 37).

Circulus-Berkel maakt gebruik van:

een onkruidborstelmachine voor het onkruid in de goten en stoepenhandploegen die het onkruid bij obstakels verwijdereneen veegmachine  voor verwijdering van het losgemaakte onkruid

 

In het stadscentrum wordt een hogere beeldkwaliteit verlangd. Hier wordt in mei gestart en wordt het onkruid wat vaker en met stoom behandeld.

Duurzame onkruidbeheersing door Circulus-Berkel/Cambio

Circulus-Berkel zorgt voor het zo duurzaam mogelijk verwijderen van het onkruid op de bestratingen van de gemeente Deventer. Bij duurzame methoden steekt onkruid sneller de kop op dan bij de eerdere chemische verdelging. We spreken daarom van ‘onkruidbeheersing’. Mogelijk voeren wooncorporaties of andere particulieren op hun terreinen ander onkruidbeheer uit dan de gemeente.

Meldingen

Onkruidmeldingen die de gemeente via Slim Melden ontvangt worden niet afzonderlijk opgepakt, tenzij sprake is van een ernstige overlast en een gevaarlijke situatie. Het onkruid komt in de gewone  aanpak aan de beurt. Aan het eind van het groeiseizoen wordt bekeken of er op plekken nog een inhaalslag kan plaatsvinden.

Straatbeeld

Onkruid verwijderen zonder gif te gebruiken is arbeidsintensiever dan met gif bestrijden én het onkruid komt sneller terug. Hoewel de budgetten voor onkruidbestrijding zijn toegenomen, kan daarmee niet vaker dan 1 keer per jaar onkruid worden verwijderd. Afhankelijk van het moment van behandeling zal het straatbeeld daarom afwijken van het gewenste beeld. Dit hangt ook samen met het weertype, heet en droog of warm en vochtig weer.

Wat kunt u als inwoner doen?

De Deventer Schoon Familie (DSF) vraagt u om een handje te helpen, als u dat kunt. Wilt u, als u toch in de tuin, op het terras of in de buurt van uw flat bezig bent, ook de stoep of een stukje van uw straat meenemen?

De DSF kan u ook helpen uw eigen straat en buurt onkruidvrij te houden. Hiervoor kunt u bellen met: 0900 – 9552.

Tips voor onkruidbeheer zonder gif

Bekijk de tips wat u kunt doen tegen onkruid en mos op uw betegelde terras en stoep.

Heeft u meer informatie nodig? Neem contact op met de gemeente.