Deventer- Synchroon gaat de Geertruidentuin, de voormalige locatie van het Deventer Ziekenhuis, herontwikkelen. De komende maanden werkt de projectontwikkelaar een plan uit voor woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid. Gemeente en Synchroon zijn dit overeengekomen.

De plannen hebben enige tijd stilgelegen. De tijd is nu rijp om de Geertruidentuin om te toveren tot een inspirerend, innovatief en duurzaam woon-werkgebied. Eind dit jaar moet het plan klaar zijn.

Respect voor geschiedenis

Wethouder Frits Rorink: ‘Geweldig dat Synchroon nu aan de slag gaat met dit mooie gebied. Uiteraard met respect voor de geschiedenis van deze locatie. Het monumentale ziekenhuisgebouw uit 1940, de waardevolle bomen op het terrein en de hekken aan de Ceintuurbaan en Van Calcarstraat blijven behouden. Gedeeltelijke sloop van minder waardevolle delen van het complex is wel mogelijk.’

Zelfbouw

De Geertruidentuin wordt een nieuwe plek in de stad waar mensen de ruimte krijgen om, onder andere door zelfbouw, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te creëren. Ook voor levensloopbestendige woningen en twee-onder-één-kapwoningen is ruimte.

Renovatie en restauratie

Restauratie en renovatie van de authentieke gebouwen zijn het uitgangspunt. Op het braakliggende terrein rondom het oude ziekenhuis komen nieuwe woningen. De parkachtige setting blijft en het terrein is voor iedereen toegankelijk.

Vol ambitie

Bart van Breukelen, directeur van Synchroon: “Ook in de komende jaren blijven er vooral gezinnen op de woningmarkt komen, die de voorkeur geven aan groen-stedelijke wijken zoals de Geertruidentuin. De kracht van Synchroon is om oude gebouwen nieuw leven in te blazen en onbenutte terreinen weer een functie en identiteit te geven.”


Foto: www.geertruidentuin.nl