Deventer- De Noorderbergpoortgarage kan met een beperkte investering flink worden opgeknapt. De garage moet worden hersteld vanwege betonrot. Met een eenmalige investering van 1,5 miljoen kan het aangetaste dek worden gesloopt en wordt de garage opgeknapt.

Het college stelt voor de investering mee te nemen in de afwegingen binnen de voorjaarsnota. Eerder was € 8 miljoen euro voor een ingrijpende of € 4,5 miljoen voor een minder ingrijpende renovatie geraamd.

Scenario’s

In november 2014 heeft het college de raad voorgesteld om te onderzoeken hoe de garage op sobere manier kan worden gerenoveerd. Uit dat onderzoek kwamen 2 scenario’s. Het ene gaat uit van een investering van € 1,5 miljoen voor slopen van het aangetaste dek en verbeteren van de veiligheid en uitstraling van de garage. Het andere scenario kost € 2,4 miljoen. Daarbij worden de verdiepingen met elkaar verbonden en wordt een entree voor auto’s gerealiseerd.

Aantal plaatsen

Op dit moment kan de garage niet helemaal worden gebruikt. Na een renovatie volgens scenario 1 krijgt de garage een kwaliteitsimpuls. Ook komen er meer parkeerplaatsen beschikbaar. In scenario 2 worden de dekken door hellingbanen met elkaar verbonden. Het aantal plekken is weer wat minder door de aanleg van hellingbanen.

Voorkeur

De voorkeur van het college gaat uit naar scenario 1 omdat de kosten lager zijn en met behoud van de meeste parkeerplaatsen. De verwachting is dat door de investering het gebruik van de garage toeneemt, en dus ook de inkomsten stijgen. Bij voldoende draagvlak en externe financiering kan scenario 2 worden uitgevoerd. Is er voldoende investeringsruimte beschikbaar, dan kan er op termijn een nieuw stalen parkeerdek worden geplaatst.

Bekijk ook de pagina over de Noorderbergpoortgarage.