Deventer-De Zwolseweg heeft ter hoogte van de Heilig Hartkerk een Zebra Safe systeem gekregen. Een systeem dat ervoor zorgt dat weggebruikers lichtsignalen zien als voetgangers willen oversteken. Het zebrapad valt dus beter op en de verwachting is dat auto’s sneller gaan stoppen dan nu het geval is.

Een aantal ouders van kinderen van de Adwaitaschool is al lang bezig om de oversteek bij de Heilig Hartkerk te verbeteren. De school heeft 2 locaties, de onderbouw zit aan de Jacob van Deventerstraat en de bovenbouw aan de Kerkstraat. Er zijn dus veel kinderen die de drukke Zwolseweg over moeten steken.

Zichtbaarheid

De verkeersouders van de Adwaita hebben onderzoek gedaan naar verbetering van de zichtbaarheid van het zebrapad. Er zijn verschillende opties onderzocht. Uiteindelijk bleek het Zebra Safe systeem een goede oplossing. Een systeem waarmee op verschillende plekken in het land goede ervaringen is opgedaan.

Hoe werkt het?

Er is een kleine detectiecamera aan weerszijden van de zebra. Als iemand wil oversteken, geeft de camera een signaal en gaat de verlichting in de weg knipperen. Hiervoor wordt led-verlichting in de straat aangebracht. Dit zorgt ervoor dat het voor automobilisten en (brom)fietsers veel duidelijker is dat er een oversteekplek is. De ervaring leert dat er dan ook veel vaker gestopt wordt. De verlichting is alleen door weggebruikers te zien. Aanwonenden hebben geen overlast van de verlichting.

Blijven opletten!

Het systeem heet Zebra Safe. Het betekent niet dat het nu 100% veilig is. De Zwolseweg is en blijft een drukke weg en bij een zebrapad moet je altijd goed uitkijken. Met het signaleringssysteem is er wel meer aandacht voor de oversteekplaats en dat draagt bij aan de veiligheid.