Deventer – Om het aantal op straat geparkeerde auto’s in de binnenstad te verminderen, komt de parkeergarage onder het Stadhuiskwartier volledig beschikbaar voor vergunninghouders. Het college deelt de wens van de raad om zo de parkeerdruk in de straten in de binnenstad te verminderen.

Zodra de garage gebruiksklaar is, kunnen mensen met een parkeervergunning voor de binnenstad in de garage terecht.

Gebruik

De parkeergarage is bedoeld voor zowel bewoners als bedrijven met een vergunning. Bezoekers van het Stadhuiskwartier kunnen straks voor een kort bezoek in de directe omgeving parkeren. Voor een langer bezoek kan in de garages geparkeerd worden.

Alternatieven

Het college heeft meerdere mogelijkheden onderzocht voor de parkeergarage: om de parkeerplaatsen te verkopen of, net als de 3 andere gemeentelijke garages, een abonnementsgarage. De conclusie is dat de parkeerdruk op straat het meest afneemt met een garage voor vergunninghouders.