Deventer – Wie een afspraak in het Deventer Ziekenhuis heeft, krijgt straks 2 werkdagen vóór die afspraak een herinnering per SMS. In de afgelopen periode is er proefgedraaid op de afdeling Interne Geneeskunde. Dit systeem wordt nu ziekenhuisbreed ingevoerd.

Dagelijks bezoeken enkele honderden patiënten de poliklinieken en onderzoeksafdelingen van het ziekenhuis. Vaak worden die afspraken ruim vooraf ingepland. Daardoor komt het voor dat een afspraak wordt vergeten, op het laatste moment wordt verschoven of afgezegd.

Service
Het is nog niet bekend wanneer het systeem daadwerkelijk operationeel is. Wie de SMS overigens niet wil ontvangen, kan dat aangeven. In de SMS staan de datum, het tijdstip van de afspraak en de routenummer naar de afdeling.

Naast het bieden van optimale service wil het ziekenhuis met de SMS ook voorkomen dat een spreekuur of onderzoek onbezet blijft doordat patiënten niet verschijnen. Deze zogenaamde no-show bedraagt in Deventer weliswaar 2% van de afspraken (landelijk: het dubbele), maar het is natuurlijk vervelend als een spreek- of onderzoekskamer leeg blijft, het personeel niet kan doorwerken en andere patiënten onnodig moeten wachten.

sms -web.png