Deventer- De proef met vrije openingsuren voor de horeca in een deel van de binnenstad en het Havenkwartier gaat door. De proef loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Burgemeester Heidema heeft dit besloten. Het is een verzoek van de horeca. Het Havenkwartier is toegevoegd aan het proef; het past bij het gebied.

Tijdens de proefperiode kunnen horecabedrijven vrijdag- en zaterdagnacht vrije openingsuren hanteren. De pilot geldt ook op een aantal feestdagen. Voor de overige dagen wijzigt er niets.

Bewonerspanel

Er komt een bewonerspanel om ervaringen van bewoners te horen. Een aantal bewoners heeft zich hier al voor aangemeld.

Vooraf aanmelden

Horecaondernemers die aan de proef willen deelnemen, kunnen zich vooraf aanmelden voor de pilot. Zo kan de inzet van politie en toezicht goed worden afgestemd.

Ervaringen

In verschillende gemeenten zijn goede ervaringen met vrije sluitingstijden in het weekend. Er is  minder uitgaansgeweld en geluidsoverlast. Mensen gaan gespreid naar buiten en komen elkaar minder tegen op straat. Er zijn wel goede afspraken nodig met de ondernemers over de voorwaarden.

Werkgroep

De proef is voorbereid door horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, politie en gemeente. In november en januari waren er informatieavonden voor bewoners en ondernemers. Het voorstel heeft ter inzage gelegen.