Deventer- De gemeente neemt de succesvolle werkwijze van het 1000-jongerenplan over van de provincie Overijssel. Het gaat erom jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het halen van een diploma en uiteindelijk het vinden van een baan. Het plan wordt onderdeel van de gemeentelijke aanpak om jeugdwerkloosheid te voorkomen. De provincie levert een bijdrage van € 175.000.

Het 1000-jongerenplan, een initiatief van de provincie, bestaat al een aantal jaar. De provincie geeft dit jaar subsidie aan de gemeente om de aanpak verder te ontwikkelen. Pactum jeugdhulp, Deventer Werktalent en het Jongerenloket zetten zich hier samen voor in. Kern van het plan is dat jongeren een traject wordt aangeboden waarin een zelfstandige woonplek, opleiding en uiteindelijke uitzicht op een baan centraal staan.

Vervolgstap

Met de subsidie kan een volgende stap gezet worden in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Wethouder werkgelegenheid Jan Jaap Kolkman: “De gemeente heeft meer taken gekregen, zoals jongeren goede zorg bieden en helpen bij het vinden van werk. De succesvolle ervaringen van het 1000-jongerenplan willen we overnemen en verder inpassen in onze aanpak om jongeren aan het werk te helpen.”

Opleiding en baan

Wethouder jeugd en onderwijs Robin Hartogh Heys: “Samen met andere partijen ondersteunen we jongeren die even extra hulp nodig hebben. Zo voorkomen we dat ze uitvallen van school en helpen ze om een diploma of betaalde baan te krijgen.”

Ervaringen

Overijssels gedeputeerde Bert Boerman: “Het is mooi dat Deventer doorbouwt op het 1000-jongerenplan. Jongeren moeten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en meedoen in de samenleving. De provincie ondersteunt dit initiatief van harte. Vorig jaar hadden we al een hoogtepunt in Deventer toen Sharon Bakker als 1000e jongere een leerwerkplek had gevonden bij Westfalen Medical.”

Sluitende aanpak

De ervaringen met het 1000-jongerenplan worden gebruikt bij de sluitende aanpak voor jongeren, een samenwerking van het Etty Hillesum Lyceum, de Ambelt, de Bolster, Intermetzo, Aventus, Technicampus, Raster welzijn, Pactum jeugdhulp, het UWV, Deventer Werktalent en het Jongerenloket van de gemeente.