Deventer- Voordat Moderne Devotie op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed kan worden opgenomen, zijn er nog een aantal stappen te nemen. Met het oog daarop was gedeputeerde Eddy van Hijum van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vandaag in het Geert Groote Huis in Deventer. Besproken werd onder andere welke rol de verschillende provinciale organisaties (waaronder het Geert Groote Huis) die zich met Moderne Devotie bezig houden zouden kunnen spelen in dit proces.

Provincie neemt Moderne Devotie serieus

Een eerste, reeds gezette, stap is het aanstellen van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) als kwartiermaker. Belangrijk is dat deze organisatie met de diverse Moderne Devotie partijen om tafel gaat om allereerst te komen tot een vlijmscherpe, strak afgebakende definitie van het begrip ‘Moderne Devotie’. Volgens Van Hijum zal deze definitie in eerste plaats immaterieel van karakter zijn. De materiele restanten van de Moderne Devotie die nog vindbaar zijn in de provincie (kloosters, gebouwen etc.), dienen vooral ter ondersteuning van het immateriële gedachtegoed.

Deventer en Zwolle als bakermat

De focus zal in eerste instantie op Deventer, Zwolle en omgeving liggen, omdat deze regio gezien wordt als de bakermat van de Moderne Devotie, met grondleggers als Geert Groote en Thomas a Kempis. Dit in weerwil van het feit dat steeds duidelijker wordt hoe wijd verspreid en hoe invloedrijk de Moderne Devotie in heel Nederland is geweest.

Afgesproken is dat Het Geert Groote Huis en de Moderne Devotie Beweging contact op zullen nemen met het HCO en dat beiden met hun achterban alvast zullen nadenken over een goede definitie van het begrip. Beide partijen willen graag actief meehelpen met het op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed laten opnemen van de Moderne Devotie.

IMG_5294
Bijschrift foto: Robien van Ee (Geert Groote Huis) en Mink de Vries (Moderne Devotie Beweging) bedanken Eddy van Hijum hartelijk voor zijn bezoek aan het Geert Groote Huis en geven hem het boek ‘Vernieuwde Innigheid’.