Deventer/Wesepe- De provincie Overijssel organiseert op donderdag 12 juni een inloopavond over de werkzaamheden aan de provinciale wegen N348 en N766 ten noorden van Deventer. De inloopavond vindt plaats van 17.30 tot 20.00 uur in Het Wapen van Wesepe, Ds. E. Kreikenlaan 8 in Wesepe. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en om vragen te beantwoorden.

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert groot onderhoud uit. Binnenkort start de uitvoering van groot onderhoud aan de provinciale wegen N348 (Weg door
Zuid-Salland) en N766 (Raalterweg) ten noorden van Deventer. De werkzaamheden omvatten:

*het vervangen van het asfalt van de hoofdrijbaan van de N348, tussen de rotonde in de N348/N766 en de Vulikerweg in Deventer;

*het vervangen van betonelementen en het asfalt van de rotonde in de N348/N766;

*het vervangen van twee duikers (betonnen buizen) en ter plekke ook het asfalt in de hoofdrijbaan en fietspaden van de N766, tussen de rotonde in de N348/N766 en de Veldhuizerdijk/Waterdijk in Deventer.

De werkzaamheden starten op maandag 30 juni en duren ongeveer drie weken. De provinciale wegen N348 wegvak Deventer-Wesepe (Weg door Zuid-Salland) en N766 Deventer-Wesepe (Raalterweg) zijn gedurende deze periode afgesloten voor het doorgaand verkeer. De exacte data van uitvoering en wegomleidingen worden met (verkeers)borden aangegeven en te zijner tijd via de media en de website www.bereikbaar.overijssel.nl gecommuniceerd.