De gemeenten Sittard-Geleen, Kampen, Raalte, Hardenberg en Ouder-Amstel gaan meedoen aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt dit experiment tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, in maart.

Deze vijf gemeenten gaan de stemmen op een centrale locatie tellen, in plaats van versnipperd in verschillende stemlokalen. Het centraal tellen van stembiljetten zou ertoe kunnen leiden dat dit uniformer en efficiënter gaat. Ook nemen de controleerbaarheid en transparantie van het telproces toe: op een centrale locatie is het voor kiezers, politici en media gemakkelijker om het tellen bij te wonen.

Met deze nieuwe werkwijze wordt op basis van de ‘Tijdelijke Experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming’ geëxperimenteerd.

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken)