Deventer- Deze week kwam een onderzoek in het nieuws dat stelde dat een borstsparende operatie met bestraling veelal beter is dan een borstamputatie. Verschillende medische instanties vinden inmiddels dat deze conclusie niet zomaar kan worden getrokken. chirurg-oncoloog van het Deventer Ziekenhuis Mirre de Noo reageert:

 
” Allereerst wil ik graag benadrukken dat wij als team onderzoek naar de beste behandelvormen voor borstkanker erg belangrijk vinden, maar het betreuren dat er nu voorbarige conclusies getrokken worden die voor veel onrust onder de patiënten zorgen. Ik sluit me aan bij de officiele reacties van de borstkankervereniging Nederland en die van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Uit het bewuste onderzoek blijkt dat de overlevingswinst vooral zit bij patiënten met borstkanker met een tumor die niet groter is dan 2 cm en waarbij geen andere risicofactoren aanwezig zijn. Daarnaast is het belangrijk om u te realiseren dat het onderzoek plaats vond met gegevens uit de periode 2000-2004. In die periode waren niet alle tumorkenmerken bekend en werden om die reden niet meegenomen in het onderzoek. Ook werden de gegevens over borstkanker in de familie nog niet meegenomen.

Bij veel vrouwen leeft het idee dat als de borst geamputeerd wordt, de kanker niet kan terugkeren. Dit onderzoek toont slechts aan dat een borstsparende behandeling ook veilig is en als het medisch gezien niet noodzakelijk is over te gaan tot amputatie, een borstsparende behandeling een serieuze en veilige optie is.

Tenslotte is het goed te realiseren dat er natuurlijk altijd bekeken wordt welke behandeling het beste past bij de individuele patiënt. “

Namens het gehele DZ mammateam,
dr. M. E. de Noo, chirurg-oncoloog

dz-logo