Deventer – Langs de A1 wordt het onder voorwaarden mogelijk 2 reclamemasten te plaatsen bij de afslagen Deventer en Deventer Oost. Daarnaast komen er aanvullende regels voor reclame op Tv-schermen, en blijven rotondes reclamevrij.

Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Voor de reclamemasten moet de Raad het bestemmingsplan aanpassen. De voorstellen worden onderdeel van het vernieuwde reclamebeleid.

Meerwaarde:

Het voorstel is om de reclamemasten te beperken tot de 2 locaties langs de A1. Een aanvraag voor een mast op deze locaties wordt beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit. De masten mogen niet hoger worden van 60 meter.

Bouw en exploitatie:

De masten kunnen worden geplaatst op gemeentegrond. Een bedrijf dat van deze mogelijkheid gebruik wil maken, komt met een voorstel voor het ontwerp dat moet worden voorgelegd aan de planadviesraad en goedgekeurd door de gemeente.

 

Reclame op rotondes:

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de mogelijkheid voor reclame op rotondes onderzocht. Het college stelt de raad voor geen reclame op rotondes toe te staan omdat de geringe opbrengsten niet opwegen tegen de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.

 

Terughoudend met videoschermen:

Het college wil verder zeer terughoudend zijn bij het toestaan van videoschermen met bewegende reclame. Dat kan alleen langs enkele daarvoor aangewezen grotere invalswegen en op bedrijventerreinen. De reclame mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid, inwoners mogen er geen overlast van ondervinden.

 

Inspraak:

De komende weken worden de voorstellen van het college ter inspraak gelegd. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om te reageren. Aan de hand van de reacties past het college de voorstellen mogelijk aan. Vervolgens neemt de gemeenteraad een definitief besluit.