Deventer- De regels voor ondernemers die op straat reclame voor hun zaak willen maken worden duidelijker en eenvoudiger. Als ondernemers standaard reclame willen plaatsen kost een vergunning nauwelijks tot geen tijd. Een ondernemer die iets extra’s wil gaat daarvoor in overleg met de gemeente.

Dat stelt het college voor aan de raad. De reclameregels zijn vereenvoudigd op verzoek van ondernemers en de gemeenteraad. De afgelopen periode  zijn de wensen van ondernemers en andere belanghebbenden in kaart gebracht.

Ruimte en helderheid

Op basis van deze gesprekken is onder meer het maximumaantal reclame-uitingen op de gevel verhoogd, is een los menu- of krijtbord standaard toegestaan, en mag een reclamesticker maximaal 25% van het raamoppervlak bedekken. De nieuwe reclameregels zijn voorzien van heldere illustraties. Dat maakt het voor ondernemers duidelijker wat mag en niet mag.

Vergunningsvrij

Het college stelt voor  het aantal benodigde vergunningen te beperken. Zo worden onder meer losse uitstallingen vergunningsvrij. De welstandnota of de APV geven voldoende handvatten om ongewenste reclamevormen te voorkomen.

Snellere procedures

Als voor standaard reclame-uitingen toch een vergunning nodig is (bijvoorbeeld door landelijke regels) wil het college de aanvraag snel afhandelen. De procedure voor standaard uitingen wordt daarom verkort van 8 weken naar 10 werkdagen.

Maatwerk

Als reclame-uitingen niet passen binnen de nieuwe, vereenvoudigde regels kijken ondernemer en gemeente samen naar mogelijkheden. De gemeente toetst aan de welstandsnota. Deze vergunningprocedure duurt mogelijk  langer dan bij een standaardreclame.

Hoe verder

De komende periode worden de nieuwe beleidsregels ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Daarna neemt de raad een  besluit. De nieuwe regels gelden voor nieuwe reclame-uitingen. Bestaande uitingen blijven zoals ze zijn.