Deventer – Het college van burgemeester en wethouders herziet de plannen voor 1 nieuwe regeling voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Na overleg met belanghebbende partijen blijkt dat een nieuwe regeling niet nodig is, als de gemeente de praktische uitvoering ervan verbetert.

Er waren plannen voor 1 nieuwe regeling, omdat ouders en kindcentra aangaven dat het soms onduidelijk is welke regeling van toepassing is in een situatie.

full-3

Verrassende uitkomst

Daarom vond er een bijeenkomst plaats waarin belanghebbenden mee konden denken over 1 nieuwe regeling. De uitkomst van de bijeenkomst is verrassend: samenvoeging van de 4 regelingen is niet nodig. Betrokkenen zijn van mening dat de regelingen inhoudelijk goed werken en er goede resultaten mee worden geboekt.

De gemeente gaat aan de slag met het verbeteren van de praktische uitvoering door het invoeren van eenduidige en uniforme criteria en voorwaarden.