Regio IJsselland – Veilig Thuis IJsselland is het nieuwe advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 11 gemeenten in de regio IJsselland.

Met de komst van Veilig Thuis IJsselland is er 1 advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen.
Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel (voorheen Bureau Jeugdzorg Overijssel) verzorgen de taken van Veilig Thuis in opdracht van de 11 gemeenten van regio IJsselland. Deze organisaties verzorgden eerder het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Advies vragen of een melding doen

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen mensen advies vragen of een melding doen. Dat kan via het nieuwe landelijke telefoonnummer 0800 – 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Gemeenten verantwoordelijk

Per 1 januari 2015 moet elke regio in Nederland een Veilig Thuis-organisatie hebben. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Gemeenten dragen daarmee verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen en volwassenen die te maken krijgen met agressie, geweld of verwaarlozing in huiselijke kring.

Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl