Deventer – De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer start een onderzoek naar armoedebeleid en schuldhulpverlening. De gemeente Deventer kent verschillende landelijke en lokale voorzieningen in het kader van armoedebeleid. Voor de schuldhulpverlening kunnen inwoners van Deventer terecht bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Gemeente Deventer

De Rekenkamercommissie gaat onderzoeken of de inwoners van Deventer waarvoor deze regelingen bedoeld zijn wel bereikt worden en komt zo nodig met aanbevelingen om dit te verbeteren.

Armoedebeleid

Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Binnen het gemeentelijk minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. De Rekenkamercommissie wil het bereik van deze regelingen onderzoeken.

Schuldhulpverlening

Naast armoedebeleid is er schuldhulpverlening. Eveneens door de economische crisis zijn er steeds meer mensen die in financiƫle problemen komen. Ook personen uit hogere inkomensgroepen. Deze mensen kunnen een beroep doen op schuldhulpverlening. Inwoners van Deventer kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Het onderzoek

De Rekenkamercommissie van de gemeente onderschrijft het belang van effectieve schuldhulpverlening en armoedebeleid en heeft daarom besloten om te onderzoeken of het armoedebeleid en de schuldhulpverlening doeltreffend zijn. Daarnaast gaat de Rekenkamercommissie onderzoeken of de uitvoering van de schuldhulpverlening doelmatig is. Argumenten om te kiezen voor dit onderzoek zijn: de stijging van het aantal aanvragen om schuldhulpverlening, het oplopen van de doorlooptijden van de vervolgtrajecten en het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van het wegwerken van wachtlijsten. Het onderzoeksrapport zal begin april 2015 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.