Deventer- Naast de spoorbrug over de IJssel bij Deventer zijn gisteren de resten van een Koggeschip geborgen. Het schip werd aangetroffen tijdens werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier. Het schip is op basis van jaarringenonderzoek gedateerd in het jaar 1501. Het schip is het jongste Koggeschip dat tot nu toe in Nederland is aangetroffen.

Het schip is gevonden in de uiterwaarden op een locatie waar eeuwen geleden een stroomgeul van de IJssel lag. Deze stroomgeul is nog te zien op kaarten van de stad Deventer die dateren van  rond 1550. Op dat moment stroomt het water al door een andere (hoofd)geul dichter bij de stad. De stroomgeul was waarschijnlijk nog wel bevaarbaar. In deze geul is een schip vergaan of afgezonken.

Zeewaardig schip

De grote balken en planken maken deel uit van een groot, zeewaardig schip, de Kogge. De stukken hout lagen verspreid over een groot oppervlak. De stukken hout worden met de machine afgevoerd en vervolgens opgeslagen

Veel fragmenten

De omvang en kwaliteit van de resten is nog niet te bepalen, maar er is in ieder geval sprake van een groot aantal fragmenten. Onder de fragmenten zijn verschillende onderdelen van het schip te herkennen waaronder spanten, een fragment van de steven, een deel van het roer en planken van de scheepshuid.

Berging resten

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het waterpeil op de vondstlocatie naar beneden gebracht. Daarna worden de resten in kaart gebracht en geborgen. De houtfragmenten worden ingepakt in plastic en onder water bewaard. Daarmee is het mogelijk in een later stadium alle fragmenten individueel te tekenen en fotograferen. Daarna maken specialisten op papier een reconstructie van het schip.

Ruimte voor de Rivier

Het onderzoek naar de restanten van het schip wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten in opdracht van Combinatie IJsselfront. Combinatie IJsselfront realiseert in opdracht van Waterschap Groot Salland en Waterschap Vallei en Veluwe de uiterwaardvergravingen bij Deventer voor het project Ruimte voor de Rivier.