Deventer- Nu gebleken is dat anoniem solliciteren niet het juiste middel is voor een meer divers personeelsbestand bij de gemeente Deventer, wil het college op andere manieren dit doel bereiken.

Begin dit jaar is op verzoek van de gemeenteraad een pilot uitgevoerd met anoniem solliciteren. De resultaten van de pilot waren niet positief.

Wethouder Carlo Verhaar: “We gaan op andere manieren te werven, bijvoorbeeld door anders naar de wervingsteksten en -kanalen te kijken. Wij zien diversiteit als een toegevoegde waarde in onze organisatie en willen het goede voorbeeld geven aan anderen.”

Pilot

Begin dit jaar is de pilot van een half jaar gestart. 5 vacatures werden uitgezet en betrokkenen werden na afloop gevraagd naar hun ervaringen. De sollicitanten waren niet gewend om anoniem te blijven en vonden het ook niet prettig. Kandidaten zijn gewend zich te profileren door bijvoorbeeld even te bellen voorafgaand aan de sollicitatie.

Ervaringen

Afgezien van het proces, is anoniem nooit helemaal anoniem. Werkervaring, namen of plaatsen van opleidingen of hobby’s kunnen veel informatie over een persoon geven. Daarbij werkt de arbeidsmarkt tegenwoordig juist meer via netwerken.

Initiatief

In maart 2018 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’ aan, opgesteld door GroenLinks en PvdA. Vooroordelen en ongelijke behandeling mogen geen rol spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Daarom werd het college gevraagd om de pilot uit te voeren.