Deventer – Het rijk heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van 2014 afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. De regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.

ouderen

Inwoners van Deventer die eerder de compensatie voor het eigen risico ontvingen, hebben een brief gekregen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Of de gemeente met een vervangende regeling komt, en hoe die er dan uitziet, is nu nog niet duidelijk. In november is hier meer over bekend.

Leer meer over afschaffing van de Cer op www.deventer.nl/cer.