Deventer – Uit een inspectie van de riolering lopend vanaf de Veenweg via de Berkelweg en onder de Mr. de Boerlaan tot aan de Kazernestraat, blijkt een omvangrijke schade en lekkage. Snel ingrijpen is nodig. Als dat niet gebeurt, is verzakking van de Mr. de Boerlaan mogelijk. Ook kan het functioneren van het riool dan in gevaar komen.

De gemeente onderzoekt de technische mogelijkheden om in te grijpen. Het riool dient te worden vervangen of van binnenuit te worden hersteld.

Overlast niet te voorkomen

De verkeersafwikkeling is al gecompliceerd door de werkzaamheden aan de Mr. De Boerlaan tussen de Kazernestraat aan de Industrieweg. De herstelwerkzaamheden aan het riool gaan leiden tot meer verkeersoverlast, dat is niet helemaal te voorkomen.

Mogelijke maatregelen

De gemeente onderzoekt hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk verkeersoverlast. Dat is ook onderdeel van de aanbesteding. Mogelijk kunnen de werkzaamheden wachten tot de zomervakantie. Ook wordt geprobeerd een deel van de kruising met de Handelskade open te houden tijdens de werkzaamheden.