Deventer- De opbrengst van de Deventer Boekenmarkt wordt ieder jaar door Rotary Deventer gedoneerd aan een goed sociaal doel. Rotary Deventer wil op deze manier haar functie als serviceclub in Deventer bewijzen. Dit jaar is ons doel het Beweegprogramma DOET .
Op dinsdag 1 september heeft Fred Hartog (initiator Rotary Boekenmarkt)  namens de club een cheque aangeboden van € 1000,- aan Susan Vrijkotte om hun Beweegprogramma DOET (van Solis)  te ondersteunen.

Wat betekent  beweegprogramma Doet:
Zorggroep Solis is, in samenwerking met Stichting IJssellandschap en de Gemeente Deventer, in april 2015 gestart met DOET: Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden.

DOET is een beweegprogramma voor mensen met geheugenproblemen / dementie die nog thuis wonen en heeft als doel om de negatieve gevolgen van deze problemen te vertragen of te verminderen. Deelnemers voeren gedurende een half jaar een intensief beweegprogramma uit waarbij 3x per week wordt bewogen: 1x per week in het bos onder leiding van een fysiotherapeut van Ortis en verhalenvertellers van Stichting IJssellandschap, 1x per week in een oefengroep onder leiding van een fysiotherapeut en 1x per week thuis met een oefenschema. Ook is een grote club vrijwilligers actief betrokken bij dit programma. Behalve de drie beweegmomenten in de week, krijgen de deelnemers maximaal vier keer een huisbezoek van een fysio- of ergotherapeut waarbij, naast de uitleg van het oefenschema voor thuis, ook adviezen worden gegeven om veilig thuis te kunnen blijven wonen.
Op dit moment bestaat er nog geen soortgelijk programma voor mensen met geheugenproblemen / dementie die thuis wonen terwijl bewegen juist zo goed is voor deze doelgroep.

Zorggroep Solis startte dit initiatief en kan financiële ondersteuning goed gebruiken en is verheugd dat Rotary Deventer DOET ondersteunt.
Rotary  Deventer  ondersteunt  DOET .