Deventer is een aantrekkelijke winkelstad met een divers aanbod en unieke winkels. Om de positie te versterken, moeten de winkelgebieden elkaar aanvullen én onderscheidend zijn. Ondernemingen en winkelgebieden hebben ruimte nodig om die vernieuwing op te pakken.

Dit staat in de conceptnota Detailhandelsbeleid 2014-2020, die op 1 juli door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Ontwikkelingen in de retail raken ook Deventer. Een snellere wisseling van winkels en leegstand, vooral aan de noordkant van het centrum en op de Snipperling zijn daarvan het gevolg. Duidelijk is dat er veel verandert in het winkellandschap. Naast een verschuiving van offline naar online, is er ruimte voor nieuwe winkelconcepten. Het nieuwe winkelen vraagt om aangepast beleid.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de detailhandel volgen elkaar razendsnel op. InRetail (brancheorganisatie voor wonen, mode, schoenen en sport) verwacht dat de komende jaren meer zal veranderen in de detailhandel dan de afgelopen 20 jaar. Een belangrijke vraag is wat dit betekent voor de winkelstructuur in Deventer en de omliggende dorpen.

Keuzes maken

Om in te spelen op het sterk veranderende consumentengedrag en om de economische kansen te benutten, moeten er keuzes worden gemaakt. De gemeente heeft samen met onderzoeksbureau BRO, MKB Deventer, ondernemers en andere betrokkenen het huidige beleid geëvalueerd en stelt een aantal aanpassingen voor.

Kwaliteit voor kwantiteit

Kwaliteit van winkels moet voorop staan en niet het aantal. Deventenaren en bezoekers moeten het prettig vinden om naar de stad te komen. Vastgoedeigenaren, winkeliers, horeca en de gemeente staan gezamenlijk aan de lat om de stad te blijven ontwikkelen als de leukste winkelstad van Oost Nederland.

Prioriteiten

Het is belangrijk dat elk winkelgebied een eigen, herkenbaar en onderscheidend karakter heeft. Ieder winkelgebied zal duidelijke investeringskeuzes moeten maken. Er is een gebiedsgerichte aanpak nodig voor ondernemingen en winkelgebieden om zichzelf te vernieuwen. Het accent blijft liggen op een gevarieerd winkelaanbod in het centrum, aangevuld met grotere compacte winkelcentra.

Snipperling

De wijkwinkelcentra behouden een sterke positie voor de dagelijkse goederen. Het is belangrijk aan te blijven sluiten bij de wensen van de consument. Bij de Snipperling is meer ruimte voor branchevervaging maar verplaatsing van winkels vanuit de binnenstad of winkelcentra moet worden voorkomen. Voor de volumineuze detailhandel blijft ruimte langs de uitvalswegen over de bedrijventerreinen.

Inspraak

De conceptnota Detailhandelsbeleid 2014- 2020 ligt van 11 juli tot en met 5 september ter inzage. Gedurende 8 weken is het mogelijk een inspraakreactie te geven. Na eventuele aanpassingen wordt de definitieve nota dit najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.