Sallcon kan er voor kiezen om tijdelijke contracten te verlengen voor onbepaalde tijd. Dat heeft het college van B&W besloten. Het college komt daarmee terug op eerdere besluiten in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Vooruitlopend op de nieuwe Participatiewet, waardoor de WSW vanaf 2015 vervalt, besloot het college in 2013 dat er geen nieuwe contracten mogelijk waren bij Sallcon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een derde tijdelijk contract kregen destijds geen verlenging.

Instromen

Afgelopen najaar werd deze maatregel versoepeld. Mensen met een WSW-indicatie kregen alsnog een dienstverband, maar tot uiterlijk 1 januari 2015. Dat is nu ook aangepast. Tot 31 december 2014 mogen nieuwe contracten afgesloten worden. Lopende contracten mogen worden verlengd dan wel omgezet worden voor onbepaalde tijd.

Toekomst

Wethouder Jan Jaap Kolkman is blij met de mogelijkheid tot verlenging. “Werk is een mooie manier om deel te nemen aan de maatschappij. Met dit besluit kan Sallcon mensen duidelijkheid bieden over hun toekomst binnen het werkvoorzieningsbedrijf.”

Directeur Jeroen Kroese: “Dit is een grote opluchting voor Sallcon. Dit jaar lopen 190 contracten af van medewerkers uit Deventer die in de schoonmaak of andere sectoren uitstekend werk verrichten en tegen wie we anders hadden moeten zeggen: sorry, we kunnen je contract niet verlengen.”

Berekening budget

Afgelopen mei presenteerde de staatsecretaris een nieuw verdeelmodel voor berekening van het Participatiewet budget, met daarin de afbouw van de WSW. Op basis van deze gegevens heeft het college dit besluit genomen. Welke tijdelijke contracten daadwerkelijk omgezet worden naar een contract voor onbepaalde tijd, beslist Sallcon.

De extra kosten van het verlengen van de contracten draagt Sallcon. Kroese: “Sallcon is een gezond bedrijf met een financiële reserve, waaruit we deze kosten kunnen betalen. Naar verwachting is deze reserve tot 2023 toereikend.”

Actief

De gemeente wil er samen met Sallcon en andere betrokken instellingen en organisaties voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische beperking actief blijven op de arbeidsmarkt. Dit zijn uitgangspunten in het beleidskader Iedereen Actief 2015! en het Herstructureringsplan Sociale Werkvoorziening 2014-2020.