Deventer- Het netwerk van Sallandse organisaties in zorg en welzijn krijgt van het ministerie van VWS subsidie om de regionale samenwerking te versterken en zorg op de juiste plek te organiseren.

De juiste zorg op de juiste plek

Het ministerie van VWS zet in op het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste plek. Dat wil zeggen: onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg dichterbij mensen thuis organiseren, onder meer met e-health, domotica of sociaal- en maatschappelijk werk. Dat vraagt om durf en inzet om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. En dit vraagt om regionale samenwerking.

Regio Impuls
Om deze beweging aan te jagen heeft VWS een programma uitgewerkt met subsidies. Eén subsidie om de regionale samenwerking aan te jagen (Start Impuls á €37.500) en een subsidie om bestaande samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het maken van een volgende stap (Regio Impuls á € 75.000). Van de ruim 90 aanvragen is de Sallandse samenwerking in zorg en welzijn één van de 15 regionale netwerken die de Regio Impuls toegekend heeft gekregen voor de komende 2 jaar. “Met deze subsidie kunnen we een aantal zaken in versnelling brengen. Ouderenzorg krijgt daarin voorrang”, aldus regionaal programmaleider Marjan Vroonland.

CarinovaDeventer Ziekenhuisgemeente DeventerDimence Groepde Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)zorgverzekeraar Eno en Solis vormen een regionaal bestuurlijk netwerk, met als werknaam “Salland United”. Hierin zetten zij zich samen in om de zorg in Salland nu en de toekomst goed en betaalbaar te houden, onder meer door deze dichter bij mensen thuis en slimmer te organiseren. Vroonland: “We doen al heel veel goede dingen in de regio. Kijk naar voorbeelden als het Regionaal Transferpunt en de Beweegmakelaar. De subsidie van het ministerie van VWS maakt het mogelijk om die transitie te versnellen en actiever in samenspraak met inwoners verder vorm te geven. Ook willen we de subsidie inzetten om meer te leren van data en communicatie richting de regio.”

Gewoon goed geregeld in Salland
Onder het motto Gewoon goed geregeld in Salland werken de organisatie aan innovaties die de zorg in deze regio beter maken. Met als basisprincipe dat organisatiegrenzen worden losgelaten en wordt gedacht in oplossingen voor de inwoners van Salland.

Nieuwsbericht van ZonMW: “Subsidies Juiste Zorg Op de Juiste Plek toegekend”