Schrijfmarathon Amnesty International in Deventer
georganiseerd door de Deventer Werkgroep Mensenrechten, bestaande uit Amnesty Deventer, de Openbare Bibliotheek, het Etty Hillsesum Centrum en het Apostolisch Genootschap

Op 10 december 2014, de Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty International de Schrijfmarathon. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook in Deventer worden op 10 december brieven geschreven voor activisten en gewetensgevangenen.

Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze drongen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze bewezen dat gewone burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht.

Deventer
Op woensdag 10 december worden ook in Deventer brieven geschreven. In de Centrale Bibliotheek, Brink 70 (tussen 9.00 en 21.00 uur), in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 (tussen 9.00 en 19.00 uur) en op Saxion, Handelskade 75 (tijden op dit moment nog niet bekend). B&W van Deventer zijn voor deze actie uitgenodigd.

Voor wie?
We schrijven onder andere voor Chelsea Manning uit de Verenigde Staten van Amerika, die 35 jaar gevangenisstraf kreeg wegens het openbaar maken van geheime overheidsinformatie aan WikiLeaks, waaronder videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Ook wordt geschreven voor de Saudische blogger Raif Badawi, die tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro) werd veroordeeld, terwijl hij niets anders deed dan op vreedzame wijze gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting.

Vorig jaar
In 2013 kwamen wereldwijd honderdduizenden mensen uit 143 landen in actie. In Nederland werden op 160 plaatsen ruim 22.000 brieven geschreven voor de vrijlating van gewetensgevangenen. Op het Amnesty-kantoor in Amsterdam schreven meer dan zevenhonderd mensen, onder wie veel prominenten, brieven tijdens de 24 uur durende marathon. De ambitie voor Nederland dit jaar is 100.000 brieven. Deventer draagt graag haar steentje bij.

Die brieven werden niet voor niets geschreven. Activiste en gewetensgevangene Yorm Bopha uit Cambodja kwam vrij. Zij voerde actie tegen huisuitzettingen en werd veroordeeld omdat ze een aanslag zou hebben beraamd, iets waar geen enkel bewijs voor was. ‘Ik hoorde in de gevangenis dat veel mensen binnen en buiten Cambodja om mijn vrijlating vroegen en dat Amnesty International zich sterk voor mij heeft ingezet.’