Deventer – De start van de 1e fase van Steenbrugge is in zicht. Er ligt een voorstel voor de bouw van 400 woningen: 130 sociale huurwoningen, 70 vrije sector huurwoningen en 200 koopwoningen. De woningen komen naar verwachting vanaf 2015 op de markt.

Nieuwbouw

De volgende partijen hebben hiervoor een gezamenlijke voorstel gedaan aan de gemeente:

Het college legt het voorstel van deze marktpartijen in december voor aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord is, werken de gemeente en de partijen het voorstel uit in contracten.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid blijven de ambities voor Steenbrugge onverminderd hoog. Alle koopwoningen worden energieneutraal.

Bouwakkoord

In het in juni 2013 gesloten Bouwakkoord, een akkoord tussen projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties en gemeente, is afgesproken om woningbouwprojecten in Deventer gefaseerd op de markt te brengen. Partijen stemmen de projecten zo op elkaar af dat er een goede balans is tussen vraag en aanbod in elk segment. De ontwikkeling van Steenbrugge is daarvan een voorbeeld.

Marktpartijen

Wethouder Jos Pierey: “Deze samenwerking tussen marktpartijen, corporaties en gemeente werpt haar vruchten af. We zien dat de woningbouw in Deventer aantrekt en dat het goed lukt om projecten van de grond te krijgen. Voor de gemeente is het belangrijk dat Steenbrugge door marktpartijen wordt ontwikkeld en dat de gemeente zelf geen ontwikkelingsrisico loopt. Dat past bij het voorzichtige beleid dat we voeren.”

Bron: Gemeente Deventer