Deventer – De voorbereidende werkzaamheden aan het Churchillplein start op maandag 9 november. Het verkeer kan hierdoor overlast hebben. In de ochtend- en avondspits wordt daarom niet gewerkt. De werkzaamheden zijn nodig om volgend jaar de Handelskade te verleggen en direct aan te sluiten op de Leeuwenbrug en Singel. Er is straks 1 overzichtelijk kruispunt op het Churchillplein.

Doorgaan rijverkeer gestremd

De voorbereidende werkzaamheden bestaat uit het kappen van bomen, het dempen van een klein deel van de buitengracht en het verleggen van kabels en leidingen. Als alles volgens planning gaat wordt het Churchillplein volgend jaar aangepakt.

Overzichtelijker en beter
Automobilisten ervaren het Churchillplein als een onhandige verkeerssituatie die een goede doorstroming van het verkeer belemmert. In de nieuwe situatie wordt de situatie overzichtelijk en de doorstroming beter. Het verzetsmonument blijft ongemoeid op dezelfde locatie. Wel wordt de kademuur vervangen.

Stationsomgeving
De aanpassing van het Churchillplein maakt deel uit van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dat moet er voor zorgen dat het gehele stationsgebied straks groener, beter bereikbaar en veiliger is. Tijdens de bouw  kan het verkeer enige hinder ondervinden. Maar dit wordt zoveel mogelijk beperkt. Het station en de binnenstad blijven gewoon bereikbaar. De herinrichting wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer.