Deventer- Op 8 januari en 29 mei 2018 raasden stormen over Deventer waardoor veel bomen zijn omgewaaid. In januari ongeveer 350 en in mei nog eens circa 70 bomen.
Het Groenbedrijf heeft na de stormen zo snel mogelijk de bomen gerooid of gesnoeid voor de veiligheid.
Daar waar achtergebleven stobben geen overlast veroorzaken, zijn die nog niet weggehaald.

Omgevallen bomen
Thumbnail

Wethouder Leefomgeving Frits Rorink: “Wat veel inwoners zich niet zullen realiseren, is hoe hoog de kosten zijn van deze 2 stormen. Tot nu toe hebben we al 5 ton uitgegeven en dan hebben we nog geen boom herplant. We stellen de gemeenteraad voor om gefaseerd te herplanten, te beginnen met beeldbepalende bomen en bomen in parken.”

100% herplant

Het uitgangspunt is dat alle omgewaaide bomen worden herplant. Daarbij wordt ook gekeken of nieuwe bomen op dezelfde plek worden teruggeplant of dat er een betere plek is. Niet alle bomen worden al komende winter herplant. Het voorstel is dit gefaseerd de komende winters uit te voeren.

Fasering

Begonnen wordt met het herplanten van beeldbepalende of monumentale bomen en bomen in parken. Daarna komt de herplant van straatbomen in de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en te slotte de herplant van bomen in bosplantsoen.

Extra budget

Voor alle herplant is nog eens € 245.000 nodig. De raad wordt voorgesteld om dit budget de komende jaren gefaseerd ter beschikking te stellen.