Deventer – Onder strikte voorwaarden mag McDonald’s een restaurant openen aan de Keizerstraat 2 in Deventer. Het fastfoodrestaurant heeft daar begin 2021 een 1e aanvraag voor gedaan. Aanvullende afspraken om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen worden duidelijk vastgelegd in de nog te verlenen vergunningen.

Het gaat nu nog om een ‘aanvraag vooroverleg’

Dat is een 1e stap om te komen tot mogelijke vestiging van McDonald’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2023 besloten om in principe mee te zullen werken zodra McDonald’s een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Dan moet wel aan de voorwaarden worden voldaan. McDonald’s kan nu zelf bepalen of zij een officiële aanvraag omgevingsvergunning gaat doen. Tegen het besluit van het college op die aanvraag kan bezwaar gemaakt worden.

 

Aanvullende afspraken

De aanvraag is getoetst op of het op die locatie ruimtelijk gezien kan en mag. Daar zijn landelijk vastgestelde regels voor. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen maakt de gemeente aanvullende afspraken met McDonald’s. Wethouder Thomas Walder: “McDonald’s zorgt er zelf voor dat afval in de omgeving van hun restaurant wordt opgeruimd. Ook gaan zij ’s avonds om 22.00 uur dicht en dat is eerder dan toegestaan. ”Fietscoaches moeten ervoor zorgen dat geparkeerde fietsen niet tot overlast leiden. Er wordt geen terras ingericht en de hamburgerketen maakt minder reclame op de gevel dan toegestaan. “Daarmee wordt de uitstraling van het historische pand bewaard,” aldus Walder.