Het college kent aan 10 activiteiten bij elkaar een bedrag van € 95.500 subsidie toe op grond van adviezen van de Adviesraad Cultuur. Daarnaast stelt het college € 75.000 extra beschikbaar voor kleine subsidies voor Deventer makers in coronatijd, het Cultureel Coronaloket.

Carlo Verhaar, wethouder kunst en cultuur: “Wat een tegenslag voor de culturele sector dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn! Ik blijf optimistisch en verwacht dat de cultuursector snel weer verder open kan en dat het culturele veld weer opbloeit. Deventer investeert in de cultuursector en ondersteunt cultuurmakers.”

Subsidies

In deze 2e en laatste ronde cultuursubsidies voor 2021 krijgen de volgende initiatieven subsidie:

  • Toneelgroep Jan Vos voor de voorstelling MANSHOLT
  • Centrum voor Diversiteit en Samenleving voor een aanvullend programma Wereldlokaal Deventer
  • Bibliotheek Deventer voor de organisatie van de Kinderboekenweek 2021
  • Schouwburg Deventer voor de Jan Terlouw lezing 2021
  • Stichting Lebuinusconcerten Deventer voor een tweetal concerten in het kader van  Sweelinck aan de IJssel
  • Isabelle Renate la Poutre voor het ontwikkeltraject ‘Van camera naar museum’
  • De Nieuwe Oost voor het multidisciplinaire festival Kelderfest
  • Stichting Colored Monkeys voor de programmalijn Monkeyjam Deventer
  • Deventer Verhaal voor het project Deventer Verhalen
  • Burgerweeshuis voor Poppunt Overijssel

Adviesraad Cultuur

De adviesraad cultuur beoordeelt subsidieaanvragen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding.

Cultureel Coronaloket

Daarnaast wordt € 75.000 toegevoegd aan het Cultureel Coronaloket. Dit is een tijdelijke subsidieregeling gericht op makers om laagdrempelig culturele initiatieven te ondersteunen. Deze regeling loopt door tot eind 2021 of tot het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie van maximaal € 3000 wordt snel beoordeeld. Initiatiefnemers dienen een projectplan in, een sluitende begroting waarvan de subsidie niet meer dan de helft bedraagt en een protocol waarbij de 1,5 meter en RIVM-maatregelen gerespecteerd worden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden mailen naar a.termaat.bergisch@deventer.nl.