Deventer – De invoering van diftar verloopt boven verwachting. De belangrijkste doelstelling, het verlagen van de hoeveelheid restafval naar gemiddeld 150 kilo per inwoner per jaar in 2015, is met 130 kg nu al gehaald. Dat blijkt uit de evaluatie ‘Diftar Deventer, resultaten 2013’.

In de 1e helft van dit jaar daalde het gemiddelde restafval verder naar 127 kilo. De hoeveelheid ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval (gft) steeg in 2013 van 91 naar 105 kilo per inwoner (+15%), en dit jaar zelfs tot ongeveer 110. De inzameling van kunststof steeg naar 16 kilo in 2013 (+77%) en groeit dit jaar naar 17 kilo.

Afval scheiden

Vooral de extra maatregelen om afval scheiden makkelijker te maken hebben gewerkt: het apart inzamelen van gft, zuivel- en sappakken, oranje containers voor kunststof verpakkingen en extra mogelijkheden voor het scheiden van gft bij hoogbouw.

Ook goed voor de portemonnee

Het doel was dat huishoudens er gemiddeld een tientje op vooruit zouden gaan en dat 60% minder afvalstoffenheffing zou betalen na invoering van diftar. Het gemiddelde voordeel blijkt nu € 24,41 per huishouden. En 68% van de huishoudens betaalt in 2013 minder afvalstoffenheffing.

Toezicht en handhaving

Bij het invoeren van diftar heeft de gemeente stevig ingezet op toezicht en handhaving. Er werden meer dan 12.000 controles uitgevoerd. Daarbij werden circa 5.100 zakken naast de containers aangetroffen en werden 1.250 boetes opgelegd.

In 2014 zijn er minder controles uitgevoerd. Er is een sterke daling waar te nemen in het aantal bijplaatsingen. In 2014 zullen er 500 a 600 boetes uitgedeeld worden. Duidelijk is merkbaar dat inwoners goed gewend zijn geraakt aan het diftar. Ze gaan steeds minder in de fout.

Hergebruik

De gemeente blijft bezig met het verbeteren van het afvalbeleid. De vraag naar grondstoffen stijgt verder en dat vraagt slim hergebruik van grondstoffen. Boeken, elektra, speelgoed en textiel bijvoorbeeld. Dat biedt weer kansen aan mensen die lastig aan werk komen. In het afval- en grondstoffenplan 2015-2018, dat in het 1e kwartaal van 2015 wordt gepresenteerd, worden plannen verder uitgewerkt.