De Trombosedienst van het Deventer Ziekenhuis was in 2012 wederom de beste van Nederland. Dat blijkt uit het overzicht dat de Federatie van Nederlandse Trombosediensten jaarlijks publiceert.

De Trombosedienst controleert de behandeling van patiënten met bloedstollingstremmende middelen. Patiënten krijgen deze middelen voorgeschreven als er een verhoogd risico is op stolselvorming in de bloedvaten of in het hart. De hoeveelheid voorgeschreven tabletten wordt bepaald aan de hand van een bloedonderzoek, waarbij de uitslag van de stollingstest bepaald wordt. Het is daarbij de bedoeling dat de waarde van de stollingstest zich tussen 2 streefgrenzen bevindt. Bij een te lage uitslag neemt het risico op stolselvorming toe, bij een te hoge uitslag stijgt juist de kans op bloedingen

*Bron: www.dz.nl)