De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente. Uit het onderzoek komen twee gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen:

 

  • een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;
  • een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.

In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als focusgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst inwoners en de gemeenteraad raadplegen.

Op dinsdagavond 2 februari 2021 om 19.30 uur organiseert de gemeente Deventer een tweede digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die hiervoor interesse heeft. De link naar de livestream wordt op 2 februari geplaatst op www.deventerstroomt.nl/windenergie. De avond eindigt uiterlijk om 21.30 uur.

Helaas is interactie en dialoog tijdens deze bijeenkomst maar beperkt mogelijk. Dat kan alleen in kleine groepen. Over de mogelijkheden daarvoor informeren wij u tijdens de bijeenkomst van 2 februari.

Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er al voor direct omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. De opnames van de online bijeenkomst en de presentatie zijn terug te vinden op www.deventerstroomt.nl/windenergie. Hier vindt u ook alle achtergrondinformatie en vanaf vrijdag 22 januari 16:00 uur de beantwoording van de toen gestelde vragen.