Deventer-Bij Koninklijk Besluit is de heer A. van der Kreeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema heeft, namens Zijne Majesteit de Koning, de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens een besloten bijeenkomst.

In de afgelopen 25 jaar heeft de heer A. van der Kreeft zich in meer dan ruime en onbaatzuchtige wijze ingezet voor de beoefening van de amateurkunst in Deventer, alsmede ook voor andere culturele en ideële projecten.

Cultuur

Bij het Deventer Open Podium (DOP) is de heer Van der Kreeft sinds de oprichting nauw betrokken geweest, aanvankelijk als lid en de laatste 20 jaar als voorzitter. DOP is binnen Deventer het grootste amateurkunstevenement waaraan jaarlijks circa 50 verenigingen en groepen deelnemen, die optreden op 7 podia. Vanaf 1988 is de heer Van der Kreeft zeer actief binnen de vereniging Groot Koor Colmschate. Hij is onder andere secretaris en voorzitter van het hoofdbestuur, vertrouwenspersoon, kwaliteitsbewaker, organisator buitenlandse reizen, verzorgt de acquisitie naar adverteerders en is initiatiefnemer van het Kerstkoor en Shanty d’Iesselsingers.

Al 12 jaar is de heer Van der Kreeft betrokken bij de muziekserie Deventer Internationaal. De heer Van der Kreeft is vanaf de 1e editie van het evenement Deventer Wereldstad in 2010 betrokken geweest bij de organisatie hiervan.

Stichting Wederopbouw Atjeh

Als penningmeester van de ideële Stichting Wederopbouw Atjeh is hij verantwoordelijk voor het financiële beleid van deze stichting. Al sinds 2004 is hij penningmeester.

Lokale omroepen

Vanaf 2010 is de heer Van der Kreeft betrokken bij het onderzoek naar de samenvoeging van de verschillende lokale omroepen. Als bestuurslid zette hij zich in voor de gezamenlijke huisvesting van DRTV in de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt. Toen DRTV in zwaar weer kwam en bestuursleden vertrokken is de heer Van der Kreeft op zijn post gebleven en heeft hij gezorgd voor een brug naar een nieuwe toekomst voor DRTV.

Stichting Deventer-Roemenië

Als bestuurslid en tevens voorzitter van de projectgroep Stichting Deventer-Roemenië fungeerde de heer Van der Kreeft ook als voorzitter van de projectgroep ‘cultuur en toerisme’.