Deventer – De gemeente stelt vanaf april parkeerinformatie beschikbaar voor mobiele telefoons en navigatiesystemen. Marktpartijen kunnen deze verwerken en aanbieden aan de gebruikers. Zo kan straks iedere bezoeker van Deventer zich thuis al voorbereiden op de beste parkeerplek. Daarnaast komen er in de binnenstad nieuwe borden die naar de parkeergarages verwijzen.

Parkeergarage

Er zijn weinig systemen die informatie over parkeren geven, ook omdat weinig gemeenten informatie beschikbaar stellen. Een project van het ministerie van I&M moet dit veranderen. Deventer is een van de gemeenten die meedoen. Er worden geen persoonsgevoelige gegevens gedeeld. Wel informatie over de garages, zoals:

  • vrije plaatsen
  • tarieven
  • adressen
  • openingstijden

Borden parkeerroute: Naast het beschikbaar stellen van de informatie voor digitale middelen, verandert ook de bebording in de binnenstad. Er komen nieuwe borden langs de parkeerroute. Die verwijzen naar de dichtstbijzijnde parkeerlocatie.

Plekken vrij: Automobilisten komen vanaf de hoofdwegen op de parkeerroute langs alle parkeervoorzieningen. De route wordt met borden aangegeven. Zodra ze in de buurt rijden van een parkeerlocatie, wordt daar naar verwezen. Bij gemeentelijke parkeergarages wordt aangegeven hoeveel plekken vrij zijn. Deze mogelijkheid biedt de gemeente ook de private exploitanten aan.

Parkeerverwijssysteem: In november 2013 heeft de gemeenteraad aangegeven niet door te willen gaan met een uitgebreid dynamisch parkeerverwijssysteem. Het nieuwe systeem is wel dynamisch, maar minder uitgebreid en goedkoper in aanschaf en onderhoud.