Deventer – Vandaag is de sloop van het buschauffeursverblijf gestart. De sloop van het verblijf is de 1e stap in de vernieuwing van het busstation en stationsplein.

Busstation

De werkzaamheden zijn onderdeel van een vernieuwd busstation en stationsplein. Het busstation wordt veiliger en beter toegankelijk voor minder-validen. Het nieuwe busstation wordt overzichtelijker en krijgt veel ruimte voor bomen. De buschauffeurs hebben nu een pauzeverblijf in het stationsgebouw.

Nieuw stationsplein

Het nieuwe busstation maakt deel uit van de vernieuwing van de stationsomgeving. Begin volgend jaar is de fietsenstalling klaar. Dan wordt het stationsplein heringericht. Horecagelegenheden krijgen ruimte voor een terras op het stationsplein. Er komt een duidelijke route van het busstation naar de binnenstad. De taxistandplaatsen en Kiss&Ride plekken komen terug.

Planning

De opening van de ondergrondse fietsenstalling is in 2016. Daarna start de herinrichting van het Stationsplein. Als dit klaar is wordt het nieuwe busstation aangelegd. Volgens planning is het vernieuwde busstation begin 2017 klaar. Voordat de herinrichting kan starten wordt dit jaar het chauffeursverblijf gesloopt en worden er kabels en leidingen verlegd.

Stationsgebied

Het stationsgebied Deventer is een belangrijk vervoersknooppunt. Sinds 2008 investeren NS, Prorail, de provincie Overijssel en de gemeente in verbetering. Onder meer met een 3e perron, een grotere ondergrondse fietsenstalling, vernieuwd busstation en beter gestroomlijnd kruispunt op het Churchillplein. Ook wordt de verbinding van het station met de binnenstad voor voetgangers verbeterd.

 Deventer station