Regio- Als gevolg van de veranderingen in de zorg komen er met ingang van 2015 ook wijzigingen in het beleid dat de waardering van mantelzorgers regelt. Voor ondersteuning van mantelzorgers bestond in 2014 nog de regeling ‘Mantelzorgcompliment’. Door de nieuwe Wmo-wet vervalt deze landelijke regeling. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers.

Spil in ondersteuning

De mantelzorger is een belangrijke spil in het  bieden van ondersteuning  aan mensen die dat nodig hebben. De gemeente Olst-Wijhe gaat in de eerste helft van 2015 bekijken hoe zij de waardering van mantelzorgers  vormgeeft. Hiervoor wordt nog beleid ontwikkeld. Dit nieuwe beleid gaat de gemeente vormgeven in samenspraak met een vertegenwoordiging vanuit de mantelzorgers. Het nieuwe beleid wordt te zijner tijd bekend gemaakt zowel via de gemeentelijke website als in de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix.

Mantelzorgcompliment over 2014

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) is nog verantwoordelijk voor het uitbetalen van het mantelzorgcompliment over 2014. De inwoners van Olst-Wijhe die dit aangaat hebben hierover van het SVB een brief ontvangen. Hierin is aangegeven dat het aanvraagformulier voor een vergoeding over 2014 uiterlijk 30 april 2015 bij de SBV ingeleverd moet zijn.